Dodatkowe miliony na dożywianie dzieci w województwie zachodniopomorskim

2018-07-09 18:25
Właściwe odżywianie ma bardzo ważny wpływ na rozwój dziecka.
Autor: mz.gov.pl

75 gmin otrzyma od wojewody dodatkowe środki finansowe na program dożywiania dzieci i dorosłych

Kolejne środki płyną do gmin województwa zachodniopomorskiego na program dożywiania dzieci i dorosłych. Wojewoda przekaże 5 mln 700 tys. zł dodatkowych pieniędzy 75 gminom. Z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania korzysta też gmina Koszalin i Sianów. Ile osób z tych terenów potrzebuje takiego wsparcia? O tym opowiadają: Mirosława Słapczyńska kierownik Działu Obsługi Świadczeń w koszalińskim MOPR oraz Elżbieta Ałtyn zastępca kierownika MOPS w Sianowie. (plik audio) Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym roku łącznie z budżetu państwa do wszystkich 114 zachodniopomorskich gmin na ten cel zostanie przeznaczonych prawie 28 mln zł. MW

O programie w Koszalinie i Sianowie