DPS-y powiatu koszalińskiego liczą na pomoc

2020-05-04 16:47 a.gorska
DPS
Autor: brak danych

Placówki dołączyły do portalu „WsparcieDlaSzpitala.pl”, koordynującego społeczne zbiórki rzeczowe i zgłosiły zapotrzebowanie na środki zabezpieczenia indywidualnego. Teraz czekają na darczyńców.

Domy Pomocy Społecznej powiatu koszalińskiego dołączyły do systemu WsparcieDlaSzpitala.pl. To internetowy portal utworzony przez zespół naukowców i specjalistów IT, który koordynuje i uwiarygodnia społeczne zbiórki rzeczowe, głównie środków zabezpieczenia indywidualnego, potrzebnych do walki z koronawirusem dla szpitali, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. W portalu mogą logować się placówki, które potrzebują pomocy, darczyńcy oraz koordynatorzy, którzy pośredniczą w organizacji pomocy. -To fajny portal pośredniczący. Zarejestrowanych jest już prawie 650 placówek i około 300 koordynatorów, jestem jednym z nich- mówi Mirosława Zielony, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. –System działa tak, że placówki składają zapotrzebowanie, ja jako koordynator szukam kogoś, kto mógłby to zrealizować, czyli darczyńcy. Może nim zostać osoba indywidualna albo firma. Jeżeli znajdę i potrzeby zostaną spełnione, to odznaczam je w systemie. Uważam, że warto korzystać z portalu, bo wszelkie działania są non profit, a koordynatorzy działają w ramach wolontariatu- dodaje. DPS-y z terenu powiatu koszalińskiego zgłosiły zapotrzebowanie m. in. na płyny dezynfekujące, przyłbice i jednorazowe fartuchy. - Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej jest obecnej ogromnie potrzebna. Bezpieczeństwo tym starszym, schorowanym ludziom możemy zapewnić tylko dzięki posiadaniu wystarczającej liczby środków ochronnych- podkreśla Mirosława Zielony. W powiecie koszalińskim funkcjonuje 6 DPS-ów, w których mieszka prawie 700 osób, a zajmuje się nimi blisko 500 pracowników, stąd zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej jest ogromne. Darczyńcy szczegóły znajdą na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl/darczyncy/ MW

Mirosława Zielony o systemie "WsparcieDlaSzpitali.pl"-materiał Magdy Wanowskiej