Inauguracja roku akademickiego w seminarium duchownym

2015-10-11 20:12
Inauguracja roku akademickiego w WSD w Koszalinie
Autor: www.koszalin.gosc.pl

Tylko siedmiu kleryków wstąpiło w tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. To najmniej w historii diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Tylko siedmiu kleryków wstąpiło w tym roku do Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. To najmniej w historii diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Rektor seminarium ks. dr Wojciech Wójtowicz, przyznaje, że ilość wyświęcanych księży nie odpowiada już na potrzeby diecezji, bo nie gwarantuje zastępowalności pokoleń księży. To niesie ryzyko zamykania mniejszych parafii wiejskich. Klerycy roku propedeutycznego przez rok przebywać będą w Domu św. Jana Pawła II przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku. Po roku rozpoczną studia już w murach koszalińskiego seminarium. W sumie w WSD w Koszalinie formację odbywa 43 kleryków. Wczoraj studenci świeccy teologii oraz klerycy rozpoczęli oficjalnie kolejny rok akademicki. Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Następnie było wystąpienie rektora, a klerycy roku propedeutycznego złożyli swoje przyrzeczenia. Alicja Górska; alicja.gorska@radioplus.pl

Relacja z inauguracji WSD w Koszalinie