Jak w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom włącza się diecezja koszalińsko-kołobrzeska?

2018-12-07 17:32
Wigilijna Świeca Caritas ma już 25-letnią tradycję.
Autor: brak danych

Każdego roku parafialne zespoły Caritas rozprowadzają łącznie 60 tys. charytatywnych świec.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to najbardziej rozpoznawalna akcja Caritas w Polsce. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska również w niej uczestniczy. Symbolem akcji jest świeca. Z racji 25. rocznicy dzieło realizowane jest pod hasłem Świeca, która tworzy polską wigilię. W tym roku na wigilijnych stołach diecezjan może zapłonąć 60 tys. charytatywnych świec Caritas. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na wsparcie najbardziej potrzebujących. O tym ks. Tomasz Roda, dyrektor diecezjalnej Caritas. Ojciec Hieronim Cyrański, Franciszkanin z koszalińskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego mówi, że coroczny udział w Wigilijnym Dziele Caritas pozwala im pomagać nie tylko dzieciom, ale też starszym i ubogim ludziom. Wigilijną akcję Caritas może wesprzeć także przez m.in. wysłanie SMSa. Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielo.caritas.pl MW

ks. Tomasz Roda, dyrketor diecezjalnej Caritas