Kołobrzeg chce wystąpić z porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

2020-02-17 15:49
Projekt uchwały
Autor: brak danych

Wszystko po to, by w Kołobrzegu nie było podwyżek cen za wodę i ścieki.

Kołobrzeg chce wystąpić z porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. To pokłosie propozycji Wód Polskich i włodarzy gmin powiatu kołobrzeskiego oraz Sławoborza, by uśrednić opłatę za wodę i ścieki, co spowodowałoby wzrost cen w Kołobrzegu. -By tego uniknąć, należy opuścić porozumienie, które i tak w ważnej części straciło swoje kompetencje. Ono było zawierane kiedy jeszcze gminy zatwierdzały taryfy za wodę i ścieki. W tej chwili robią to Wody Polskie, wobec tego jakby to porozumienie straciło w tym punkcie rację bytu. Poza tym Wody Polskie przywołują to porozumienie jako argument w odmowie uznania taryf -mówi Paweł Hryciów, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu. Projekt uchwały o wystąpieniu Miasta Kołobrzegu z porozumienia międzygminnego przygotowała prezydent Anna Mieczkowska. Trafi pod głosowanie radnych na najbliższą sesję. Radny Krzysztof Plewko uważa, że dziś trudno stwierdzić czy opuszczenie porozumienia to dobre posunięcie. Natomiast radny Jacek Woźniak po wstępnych analizach zapowiada, że poprze panią prezydent. Najbliższa sesja Rady Miasta Kołobrzeg odbędzie się 26 lutego. MW

Paweł Hryciów, prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu