Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku

2019-07-23 19:06 a.gorska

Od kandydatów wymagane m.in. doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych

Trwa konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie organizowania przedsięwzięć kulturalnych lub edukacyjnych; bądź doświadczenie w kierowaniu fundacją lub stowarzyszeniem, którego głównym celem statutowym było upowszechnianie kultury. Oferty można składać do 30 sierpnia. alg