Koperty nie dla niepełnosprawnych

2014-09-05 18:36 a.gorska

Miało być lepiej a jest wielkie zamieszanie! Chodzi o nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy, od lipca kartą parkingową mogą posługiwać się jedynie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, pozostali by mieć uprawnienie do karty muszą stanąć przed komisją lekarską.

Miało to wyeliminować osoby, które posługują się kartami bezprawnie. Tymczasem opieszałość ministerstwa spowodowała, że osoby niepełnosprawne zostały bez kart. Według ustawodawcy karty mają być dostępne od połowy września. Ich wydawaniem zajmie się zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Podgórnej w Koszalinie. Z Anną Gindą, pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie rozmawiała Wioleta Jędrzejczyk Betlińska:

Anna Ginda