Koszalin, Kołobrzeg i Postomino otrzymały 9 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

2018-07-31 18:15
Powiat koszaliński podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln zł.
Autor: brak danych

To dofinansowanie jest dla samorządowców realną pomocą w odbudowie dróg najbardziej potrzebnych społeczności lokalnej.

Powiat koszaliński i kołobrzeski oraz gmina Postomino i gmina Kołobrzeg otrzymały łącznie blisko 9 mln zł z rządowego programu na przebudowę dróg lokalnych. Dzisiaj przedstawiciele gmin i powiatów podpisali umowy z wicewojewodą zachodniopomorskim Markiem Suboczem. Powiat koszaliński otrzymał prawie 3 mln zł dotacji. Na przebudowę której drogi przeznaczy te pieniądze? A która z dróg w gminie Postomino zyska nowe oblicze? Odpowiedź w materiałach audio. Całkowity koszt wszystkich podpisanych dziś inwestycji to prawie 18 mln zł. MW

Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz