Koszalin: Nabór do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych

2021-03-29 19:36 a.gorska
Radni czytają dzieciom
Autor: Radio Plus Głogów

1 kwietnia rozpoczyna się w Koszalinie rekrutacja do żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych i odbywać się ona będzie za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru .

W przypadku żłobków nabór kończy się 20 maja, przedszkoli – 9 czerwca, a szkół podstawowych – 28 czerwca. W przedszkolach i szkołach podstawowych przewidziana jest rekrutacja uzupełniająca, która w pierwszym przypadku rozpocznie się 21 czerwca a zakończy 16 lipca, a w drugim trwać będzie od 5 lipca do 6 sierpnia. Dzieci będą przyjmowane do żłobków i przedszkoli w oparciu o specjalne kryteria, pozwalające ustalić pierwszeństwo w przyznaniu miejsca. W przypadku żłobków kryteria podstawowe obejmują: - zamieszkanie dziecka na terenie gminy miasta Koszalin – 20 pkt - aktywność zawodowa rodziców – 20 pkt - obowiązkowe szczepienia ochronne- 20 pkt Istnieje też lista kryteriów dodatkowych, która dodatkowo precyzuje szanse na otrzymanie miejsca w żłobku. Także w przypadku przedszkoli obowiązuje, wynikające z Prawa Oświatowego, pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli i mają je dzieci: - z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci) – 200 pkt. - niepełnosprawne – 200 pkt, - mające niepełnosprawnego rodzica lub oboje rodziców, - 200 pkt, - mające niepełnosprawne rodzeństwo – 200 pkt, - wychowywane przez samotnego rodzica - 200 pkt, - objęte pieczą zastępczą – 200 pkt. Tu także obowiązują kryteria dodatkowe, które precyzują szanse na otrzymanie miejsca w przedszkolu. W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 zostaną udostępnione miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz w następujących przedszkolach niepublicznych, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadania zapewnienia dzieciom zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego: · Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Miś · Niepubliczne Przedszkole Jaś i Małgosia · Niepubliczne Przedszkole Kamyczek · Przedszkole Niepubliczne Happy Days–Szczęśliwe Dni · Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka · TWOJA NIANIA Kamila Chabowska · Niepubliczne Przedszkole Bambino · Przedszkole Przyjaciel Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie W szkołach podstawowych liczbę klas pierwszych oszacowano na podstawie liczby zameldowanych w Koszalinie dzieci, które w tym roku objęte zostają obowiązkiem szkolnym. Dzieci tych jest 958 i przewidziano dla nich 38 oddziałów – najwięcej, bo po pięć – ma ich być w szkołach podstawowych nr 17 i 18. (AGu/WJB)

Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza