Nabór do przedszkoli w Koszalinie potrwa do 1 czerwca

2020-04-27 19:34
Przedszkole
Autor: fot. R. Motyl/Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz minimalizowanie zakażenia koronawirusem, koszalińskie przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta zrezygnowały z możliwości osobistego składania wniosków w ich siedzibach.

Dlatego też wydłużono termin naboru do 1 czerwca do godz. 15.00. Ważne jest też to, że kolejność składania wniosków nie ma znaczenia w procesie rekrutacji. O przydziale do przedszkola decydować będzie jedynie liczba punktów za spełnione kryteria. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do nieograniczonej liczby przedszkoli. Warto podać większą ilość przedszkoli, gdyż w poprzednich latach zdarzały się przypadki dzieci, które nie dostały się w pierwszym etapie rekrutacji do żadnego przedszkola, gdy w innych (nie wymienionych we wniosku) przedszkolach pozostawały wolne miejsca. Takim dzieciom miejsce w przedszkolu wskazywał Prezydent Miasta, a to oznaczało, że rodzice musieli dłużej czekać na zakończenie rekrutacji. Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego przedszkola, wskazanie miejsca rodzic otrzyma listownie. Z ofertą koszalińskich przedszkoli można się zapoznać w elektronicznym systemie naboru. Tam znajdują się zarówno przedszkola publiczne jak i przedszkola niepubliczne. Dzieci mieszkające poza Koszalinem mogą zostać przyjęte do koszalińskich przedszkoli dopiero wówczas, gdy wszystkie dzieci mieszkające w Koszalinie będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu. Na stronie internetowej elektronicznego systemu naboru, w zakładce "Do pobrania" znajduje się aktualny harmonogram rekrutacji do przedszkoli, kryteria rekrutacji i wykaz wymaganych dokumentów, wzory oświadczeń. Wniosek można znaleźć pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/. Jeśli z przyczyn technicznych nie będzie można przesłać podania pocztą elektroniczną, można to zrobić pocztą tradycyjną na adres przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencji. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę te podania, które wpłyną do przedszkola do godz. 15:00 w dniu 1 czerwca 2020 roku. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, można się kontaktować z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 94 348 86 98. REKRUTACJA TERMINY: - do 1.06.2020 do godz. 1500 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami - do 5.06.2020 - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - 19.06.2020 r. godz. 1500 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 24.06.2020 r. do godz. 1500 - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji - 26.06.2020 r. godz. 1500 - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE: - od 6.07 (godz. 1000) do 13.07 (godz. 1500) - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. - do 20.07.2020 - weryfikacja wniosków o przyjęcie. - 24.07.2020 godz. 1500 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. - 29.07.2020 do godz. 1500 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia elektronicznie po zalogowaniu się do konta utworzonego podczas rejestracji kandydata. - 31.07.2020 godz. 1500 podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (AGu)