Najlepsi wyróżnieni przez premiera

2014-12-10 17:44
Stypendyści z całej Polski, w tym dziewięcioro z województwa zachodniopomorskiego odebrali dyplomy w Warszawie.
Autor: strona internetowa MEN

67. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina i regionu odebrało dziś stypendia przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.

Pieniądze może otrzymać tylko jeden uczeń z każdej szkoły, który ma najwyższą średnią bądź wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami z jakiejś dziedziny. Młodym ludziom gratulowali wicewojewoda Ryszard Mićko i zachodniopomorska kurator oświaty Maria Borecka. Zdecydowana większość młodych ludzi, którzy otrzymali dziś stypendia ma średnią powyżej 5.0. Stypendium premiera dla najzdolniejszych uczniów wynosi dwa i pół tysiąca złotych i będzie wypłacane w dwóch transzach – w styczniu i czerwcu. W całym województwie zachodniopomorskim w ten sposób wyróżnionych zostało 187 młodych ludzi.(amb)

koszalińscy stypendyści