Nowa wspólnota w Koszalinie

2020-06-24 14:30
Wspólnota Sióstr Miłosiernego Pana w Koszalinie
Autor: www.dommilosierdzia.pl

Dwie siostry ze wspólnoty Sióstr Miłosiernego Pana przywdziały habity i rozpoczęły kanoniczny nowicjat. To wspólnota powstająca przy Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

Dwie siostry ze wspólnoty Sióstr Miłosiernego Pana przywdziały habity i rozpoczęły kanoniczny nowicjat. To wspólnota, która powstaje przy działającym od ponad sześciu lat Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. To żeńska gałąź wspólnoty zapoczątkowanej przez braci. Pierwsze siostry przyjęły imiona s. Noemi i s. Judyta. Natomiast we Wspólnocie Braci Miłosiernego Pana jest już czterech braci, którzy we wrześniu ubiegłego roku w Skrzatuszu złożyli pierwsze śluby zakonne. We wspólnocie jest jeszcze dwóch braci po obłóczynach, którzy odbywają nowicjat. Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia Bożego w 2012 roku zakupiło budynek przy alei Monte Cassino w Koszalinie. Obiekt ten wymagał gruntownych remontów, w które zaangażowali się wolontariusze z całej Polski, a także skazani z Zakładu Karnego w Koszalinie. Stowarzyszenie dziś prowadzi kilka domów – macierzysty w Koszalinie, ale także dom dla mężczyzn na Roli w Lipiu oraz dla kobiet w Uliszkach. To miejsca, gdzie od kilku lat schronienie znajdują osoby uzależnione od alkoholu czy narkotyków, bezdomne, po wyjściu z więzienia, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej albo rodzinnej. Trwa również budowa pustelni, w której w trakcie nowicjatu swoją posługę będą pełnić Bracia Miłosiernego Pana. Zlokalizowana jest między Białym Borem a Miastkiem. alg