Ochotnicze Straże Pożarne chcą równouprawnienia

2014-11-25 15:31
Strażacy podkreślają, że pierwszy raz spotkali się z tak wielkim pożarem.
Autor: ksawerowka.osp.org.pl

Toczą batalię o nowelizację ustawy

Pierwszy sukces strażaków w drodze do zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych złożą niedługo w Sejmie 105 tys. podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Chcą zmian w prawie, które zapewnią zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne strażakom ochotnikom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych. Obecnie poszkodowany w akcji strażak OSP - jeśli nie był zatrudniony na umowę o pracę, jest studentem czy bezrobotnym - nie ma prawa do takich świadczeń za czas choroby i rehabilitacji. W okresie niezdolności do pracy jest pozbawiony zabezpieczenia finansowego dla siebie i rodziny, a jednocześnie nie może podjąć żadnego zatrudnienia. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że jest gotowa do rozmów z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych o zmianach w prawie, które zapewnią zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne strażakom ochotnikom poszkodowanym podczas akcji ratowniczych. Teraz projektem zmiany ustawy zajmie się minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i specjalna komisja poselska. Q

Jan Dzik OSP Ustronie Morskie