Osoby, które utraciły pracę mogą wnioskować o dodatek solidarnościowy

2020-06-23 12:50
ZUS
Autor: fot: gov.pl

Nowe świadczenie wynosi 1 400 zł i wypłacane jest za okres trzech miesięcy od czerwca do sierpnia. Już ponad 220 osób z Koszalina ubiega się o to świadczenie.

Można składać do ZUS wnioski o dodatek solidarnościowy. W województwie zachodniopomorskim zrobiło to już prawie 550 osób. Do koszalińskiego oddziału ZUS wpłynęło, jak na razie 225 wniosków. Komu przysługuje to nowe świadczenie? - Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie dla osób, które po 15 marca z powodu COVID-19 straciły pracę lub ich umowa uległa rozwiązaniu z terminem, do którego była zawarta- wyjaśnił Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. -Dodatek solidarnościowy przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie świadczenia oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji- dodał. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące. Jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można je otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Jeśli wniosek zostanie złożony w sierpniu, świadczenie zostanie wypłacone tylko za ten jeden miesiąc. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym, z tytułu umowy o pracę, przez łączny okres, co najmniej 60 dni w tym roku. -Za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy, opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem na te ubezpieczenia jest ZUS i nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa- poinformował Karol Jagielski. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - wniosek EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE ZUS. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W całym kraju o dodatek solidarnościowy zawnioskowało już ponad 19 tys. osób. MW

Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego