PCK rozdaje żywność z UE

2014-12-16 14:38
chleb
Autor: brak danych

Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie rozpoczął wczoraj wydawanie żywności w ramach unijnego programu pomocowego.

W sumie do rozdania osobom potrzebującym jest 120 ton produktów - mówi dyrektor PCK w Koszalinie Stanisław Baranowski. Zarówno przed wejściem do budynku jak i magazynami PCK duża grupa osób oczekujących na wydanie produktów. Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby ze skierowaniem z ośrodków pomocy społecznej, decyduje kryterium dochodowe na osobę. Produkty trafią zarówno do mieszkańców Koszalina jak i okolicznych powiatów. Kolejny program pomocowy powinien ruszyć w marcu. (AGu)

Stanisław Baranowski PCK Koszalin