Pomagajcie mi abym był dobrym biskupem

2016-06-13 15:47
Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Włodarczyka
Autor: www.koszalin.gosc.pl

Prosił o to podczas święceń biskupich w Kołobrzegu bp Krzysztof Włodarczyk. Został drugim biskupem pomocniczym w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej.

Diecezja koszalińsko- kołobrzeska ma kolejnego biskupa pomocniczego. Ks. Krzysztof Włodarczyk w sobotę (11 czerwca) przyjął święcenia biskupie. Na uroczystości do kołobrzeskiej bazyliki przybyły tłumy wiernych, a wśród nich rodzina biskupa-nominata, przyjaciele oraz członkowie różnych wspólnot i grup, z którymi zetknął się na rekolekcjach i w pracy duszpasterskiej. Konsekratorem był bp diecezjalny Edward Dajczak, a współkonsekratorami emerytowani biskupi naszej diecezji: bp Tadeusz Werno i bp Paweł Cieślik. Bp Krzysztof Włodarczyk został drugim, obok bpa Krzysztofa Zadarki, biskupem pomocniczym w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Święcenia biskupie połączone były z diecezjalnymi obchodami 1050-lecia Chrztu Polski. W programie tych uroczystości był też Kongres Ruchów i Stowarzyszeń, który odbył się w piątek. Natomiast w sobotę w bazylice odbyła się celebracja odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego. Katechezę na ten temat głosił paulin o. Stanisław Jarosz. Bp diecezjalny Edward Dajczak podpisał dekret zwołujący II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Bp Krzysztof Włodarczyk urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Do seminarium duchownego wstąpił w 1981 roku w Gościkowie – Paradyżu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i trzyletnie studia podyplomowe z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Ignacego Jeża 21 czerwca 1987 r. Jako neoprezbiter był wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu. 1 października 1988 r. został posłany przez biskupa Ignacego Jeża do Iłowca k. Wałcza, aby tworzyć Diecezjalny Dom Rekolekcyjny. Ze względu na trudności w przejęciu budynku został przeniesiony w kwietniu 1989 r. do Koszalina-Wilkowa, gdzie w latach 1989-1998 pełnił funkcję dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. W 1990 roku, pracując w kurii, objął kierownictwo Referatu Duszpasterstwa Rodzin i został też diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. W 2000 r. rozpoczął w Wilkowie budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. W latach 1996-2003 był asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej. Przez rok pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Następnie, od początku października 2007 roku do otrzymania nominacji biskupiej pełnił funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Koszalinie. W ubiegłym roku na Jasnej Górze otrzymał statuetkę św. Jana Chrzciciela, najwyższe odznaczenie trzeźwościowe w Polsce, bowiem od lat prowadzi rekolekcje dla trzeźwych alkoholików i ich rodzin, współpracuje z grupami AA, propaguje ideę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Sam w 1987 roku podpisał Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, wyrzekając się dobrowolnie spożywania, częstowania i kupowania alkoholu. Związany z Ruchem Światło- Życie. Alicja Górska; agorska@grupazpr.pl

Święcenia biskupie ks. Krzysztofa Włodarczyka cz.1