Potrzebne pieniądze na remont mieszkania chronionego dla matek

2014-12-12 14:15
logotyp
Autor: brak danych

Prawie 28 tys. złotych udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego na rzecz samotnych matek i ich dzieci. Potrzebne 200 tys. zł.

Prawie 28 tys. złotych udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego dedykowanego samotnym bezdomnym matkom oraz ich dzieciom. Koncert zorganizowała Fundacja Zdążyć z Miłością, która zbiera środki na remont mieszkania chronionego dla tych matek. Podczas koncertu wystąpili koszalińscy filharmonicy pod gościnną batutą Wojciecha Semerau-Siemianowskiego, z udziałem solistów: skrzypaczki Agaty Marii Raatz i pianisty Marcina Fleszara. Całkowity dochód z koncertu, który zostanie przekazany na remont mieszkania chronionego wyniósł 27.744,58 złotych. Dziękujemy sponsorom, a także publiczności, która zechciała kupić cegiełki i spędzić piątkowy wieczór w filharmonii. Ten koncert pozwolił nam zgromadzić znaczącą pulę pieniędzy, ale także przekonać się, jak ofiarni i serdeczni są mieszkańcy Koszalina oraz regionu, którzy tak licznie wsparli nasz projekt– podkreśla Małgorzata Kaweńska- Ślęzak, prezes Fundacji Zdążyć z Miłością. Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na remont i urządzenie mieszkania chronionego, w którym znajdą dach nad głową kobiety z dziećmi opuszczające Dom Samotnej Matki, Centrum Interwencji Kryzysowej Nadzieja, czy inne placówki opiekuńcze. Mieszkanie chronione powstanie w przekazanym przez władze Koszalina lokalu przy ulicy Jana z Kolna 10. Obecnie dobiegają końca prace związane z pozyskiwaniem stosownych pozwoleń. Lokal mieści się w starym budownictwie. Z chwilą otrzymania opinii z Zachodniopomorskiej Komendy Straży Pożarnej ze Szczecina ruszamy z remontem i na bieżąco będziemy informować mieszkańców o postępach i przebiegu prac remontowych i wyposażenia mieszkania, które tworzymy – informuje Justyna Śmidecka, wiceprezes Fundacji Zdążyć z Miłością. Całkowity koszt modernizacji i przystosowania mieszkania do potrzeb matek z dziećmi wynosi 200 tysięcy złotych. Pierwsze firmy z Koszalina już zadeklarowały swoją pomoc. Fundacja nadal poszukuje darczyńców, którzy zechcieliby wesprzeć remont lokalu w dowolnej formie: finansowo, przekazując materiały na remont, czy wyposażenie mieszkania lub nawet samą pracą. Patronat medialny nad koncertem sprawowało Radio Plus Koszalin. alg