Prezydent Koszalina wyróżnił nalepszych sportowców

2018-02-14 15:46
Wyróżnionych zostało 18 zawodniczek i zawodników oraz dwóch trenerów.
Autor: www.ekoszalin.pl

Prezydent Koszalina wyróżnił nalepszych sportowców

Najlepsi koszalińscy sportowcy otrzymali stypendia prezydenta miasta. Wyróżnionych zostało 18 zawodniczek i zawodników oraz dwóch trenerów, w tym pięcioro sportowców niepełnosprawnych. Przyznawaniem nagród zajęła się specjalna komisja, która rozpatrzyła 33 wnioski i przyznała 20 stypendiów w kwocie od 150 do 1000 złotych. Na sportowe stypendia dla koszalińskich sportowców w budżecie miasta zabezpieczono 80 tysięcy złotych. Stypendia są przyznawane na 12 miesięcy. Q

Stypendia prezydenta dla koszalińskich sportowców