Siedmiu Ambasadorów Życia i Rodziny w województwie zachodniopomorskim

2014-05-09 0:16 a.gorska
Joanna Dworaczyk z 7-tygodniową córeczką Hanią
Autor: Justyna Steranka "Gość Niedzielny"

Ludzie świata sportu, medycyny, kultury i oświaty otrzymali dziś w Koszalinie tytuł Ambasadora Życia i Rodziny

Ludzie świata sportu, medycyny, kultury i oświaty otrzymali dziś w Koszalinie tytuł Ambasadora Życia i Rodziny. Przyznała go kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów marszów dla ŻYCIA i rodziny w Koszalinie, Kołobrzegu, Wałczu, Szczecinku i Sławnie. Pomysłodawcą jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie. Tytuł ten otrzymali dziś podczas konferencji zorganizowanej w Instytucie Dobrych Praktyk Biznesowych w Koszalinie: s. Magdalena Kozłowska, Urszula Mikietyńska, Magdalena Muszyńska- Płaskowicz, Joanna Dworaczyk, Monika Kuzio-Czapka, biskup Edward Dajczak oraz Lech Pieczyński. Ideą przyznawania tytułu Ambasadora Życia i Rodziny jest uhonorowanie osób cieszących się powszechnym autorytetem, które słowem lub czynem dają wyraz przywiązania do wartości życia i rodziny. To tytuł zobowiązujący wyróżnione osoby do jeszcze większego zaangażowania się w dzieła promujące te wartości. S. Magdalena Kozłowska kieruje Domem Samotnej Matki w Koszalinie. Od czterech lat należy do komitetu organizacyjnego Marszu dla Życia i Rodziny w Koszalinie. Zaangażowała się w zbiórkę podpisów w ramach akcji Jeden z nas. Współpracuje z Fundacją Zdążyć z miłością, która będzie prowadzić mieszkania chronione dla samotnych matek i matek z dziećmi w Koszalinie. Należy do Diakonii Życia działającej w ramach Ruchu Światło- Życie. Współorganizowała Kurs dla prolajferów w Koszalinie. Sześć lat temu zorganizowała wystawę antyaborcyjną Wybierz życie w Koszalinie. Urszula Mikietyńska pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Jest lekarzem pediatrą i diabetologiem. Poza pracą zawodową jest też radną Rady Miasta w Koszalinie. Urszula Mikietyńska zaangażowana była w kampanię społeczną Nasze na zawsze, w ramach której opracowane zostały procedury pochówku dzieci utraconych i wybudowany został Pomnik Dzieci Utraconych w Koszalinie. Jako radna uczestniczy w pracach Komisji Spraw Społecznych i Rodziny. Była też ambasadorką Szlachetnej Paczki. Jest żoną byłego prezydenta Koszalina Mirosława Mikietyńskiego oraz matką dwóch synów. Joanna Dworaczyk jest piłkarką ręczną, trzykrotną reprezentantką Polski na Mistrzostwach Świata i medalistką Mistrzostw Polski. Była m.in. zawodniczką AZS Politechnika Koszalińska. Z tym klubem zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w 2013 roku, po czym zakończyła karierę zawodniczki. Była ambasadorką Szlachetnej Paczki. Jest mężatką oraz mamą dwojga dzieci. Magdalena Muszyńska- Płaskowicz jest z zawodu aktorką i coachem. Kieruje fundacją Consilium, której celem jest wspieranie przedsiębiorstw. Zasiada w Radzie Budżetu Obywatelskiego, jest członkiem Rady Kultury przy prezydencie miasta Koszalina. Współpracuje z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. Prowadzi warsztaty dla młodzieży i projekt Teatr Malucha. Jest reżyserem spektakli charytatywnych Bajki Samograjki, z których dochód przeznaczony został na remont oddziału dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Jest mężatką i matką dwojga dzieci. Monika Kuzio- Czapka jest zastępcą redaktora naczelnego Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Jest dziennikarką, autorką magazynu katolickiego Wierzę. Zasiada w Radzie Budżetu Obywatelskiego w Koszalinie. Brała udział w charytatywnych pokazach mody na rzecz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz w zbiórce pieniędzy na podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest mężatką i matką dwojga dzieci. Bp Edward Dajczak jest ordynariuszem diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Poza posługą w diecezji, bp pełni liczne obowiązki jako członek Konferencji Episkopatu Polski. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Charytatywnej, delegatem ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a także wchodzi w skład Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Od 15 lat współorganizuje Przystanek Jezus, czyli spotkania ewangelizacyjne, odbywające się podczas festiwalu rockowego Przystanek Woodstock. Z młodzieżą komunikuje się m.in. przez videoblog Bez piuski. Bp Edward Dajczak jest pomysłodawcą adwentowych i wielkopostnych czuwań młodych, organizowanych w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej. Jest także inicjatorem Przystani z Jezusem - akcji ewangelizacyjnej, organizowanej w Kołobrzegu przy okazji festiwalu muzyki techno. Był honorowym członkiem Komitetu Budowy Pomnika Dzieci Utraconych w Koszalinie. Patronuje marszom dla życia i rodziny. Lech Pieczyński jest dyrektorem Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, nauczycielem języka polskiego i rosyjskiego oraz tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego. Jest autorytetem wśród młodzieży. Poza pracą zawodową, angażuje się społecznie. Zasiada w radzie miasta Kołobrzeg. Szczególnie bliskie są mu sprawy wykluczenia społecznego, opieki społecznej, uzależnienia. Od wielu lat przewodniczy miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kołobrzegu i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Szczecinie. Jest żonaty i ma dwóch synów. Tegorocznych Ambasadorów wyłoniła Zachodniopomorska Kapituła Tytułu Ambasadora Życia i Rodziny. W skład tej kapituły wchodzą przedstawiciele komitetów organizacyjnych marszu dla życia i rodziny w Koszalinie, Kołobrzegu, Wałczu, Szczecinku i Sławnie. Są to: Ewelina Kościelna, Alicja Górska, Grzegorz Jabłoński, Łukasz Podgórski, Andrzej Mantyk i przedstawiciel Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny Paweł Kwaśniak. Przewodniczącą kapituły jest Katarzyna Bassel- Jazgar. Konferencja ta poprzedza Marsze dla Życia i Rodziny, jakie 1 czerwca odbędą się w ponad 150 miastach w Polsce. Patronat medialny sprawuje Radio Plus Koszalin. Alicja Górska; alicja.gorska@radioplus.pl

Ambasadorzy Życia i Rodziny w Koszalinie