Spór o edukację seksualną

2018-12-27 18:22
Herb Słupska
Autor: brak danych

W Słupsku radni ponownie będą dyskutować nad uchwałą o finansowaniu organizacji pozarządowych, najbardziej sporne kwestie dotyczą inicjatyw związanych z materiałami promującymi LGBT i edukacje seksualną.

Radni Rady Miejskiej w Słupsku na ostatniej sesji odrzucili projekt uchwały w sprawie finansowania organizacji pozarządowych. Nieoficjalnym powodem były zastrzeżenia radnych względem finansowania, niektórych inicjatyw, dotyczących m. in. seks-edukacji, materiałów promujących LGBT, czy organizacji Kongresu Kobiet. Więcej w materiale audio. Projekt uchwały o finansowaniu organizacji pozarządowych po raz kolejny rozpatrywany będzie podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej w Słupsku. MW

Seks-edukacja, kongres kobiet- czy to powinna finansować rada miejska?