Uroczyste otwarcie synodu diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej

2017-02-27 16:00 a.gorska
Synod
Autor: www.diecezjakoszalin.pl

150 księży w koncelebrze, ponad 700 delegatów z każdej parafii- 25 lutego odbyła się inauguracja II Synodu diecezji

150 księży w koncelebrze, ponad 700 delegatów z każdej parafii- w sobotę odbyła się inauguracja II Synodu Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej. Uroczystość rozpoczęła się o godz.10.00 w koszalińskiej katedrze. To ważne wydarzenie w diecezji, która boryka się przede wszystkim z niską frekwencją wiernych na niedzielnej Eucharystii, malejącą liczbą powołań kapłańskich i największą w Polsce ilością rozwodów. Tymi sprawami mają się zająć duchowni i świeccy podczas tego Synodu. W programie uroczystości była modlitwa Liturgią Godzin, wręczenie dekretów członkom komisji synodalnych oraz Eucharystia. Odczytany został również List biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka do papieża Franciszka, informujący o synodzie. W liście tym bp napisał: "Synod, który jest zebraniem przedstawicieli kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ma pomóc w usłyszeniu tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do naszego Kościoła diecezjalnego, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go prowadzić we współczesnym świecie. (...) Informując Waszą Świątobliwość o rozpoczęciu prac synodalnych, w imieniu całej wspólnoty diecezjalnej zapewniam o modlitewnej jedności z Następcą św. Piotra i serdecznie proszę o apostolskie błogosławieństwo dla dzieła naszego synodu diecezjalnego." Powołane zostały komisje tematyczne, m.in. ds. duchowieństwa, ds. duszpasterstwa i ewangelizacji, ds. Kultu Bożego, ds. charytatywnych, ds. mediów. W każdej z komisji zasiadać będzie 8-12 osób, a więc w sumie w 11 komisjach swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, doświadczeniami dzielić się będzie 97 osób. Członkowie komisji tematycznych, ale także podkomisji mają pomóc biskupowi przyjrzeć się sytuacji w diecezji, jej problemom, potrzebom duszpasterskim, relacjom między duchowieństwem a świeckimi. Zapytaliśmy już dziś przedstawicieli różnych komisji o ich oczekiwania i spostrzeżenia, którymi będą chcieli się podzielić. Wypowiedzi poniżej. Synod potrwa minimum trzy lata. Alicja Górska

biskup Edward Dajczak, fragment homilii