W Koszalinie 906 uczniów pisało próbny egzamin ósmoklasisty

2018-12-18 17:19
Egzamin
Autor: Wikimedia Commons Egzamin maturalny

Dzisiaj mierzyli się z językiem polskim, jutro matematyka, a w czwartek język obcy.

Rozpoczął się pierwszy trzydniowy próbny egzamin ósmoklasisty. W Koszalinie w ósmych klasach uczy się 906 uczniów. Dzisiaj zmierzyli się ze sprawdzianem z języka polskiego. Jutro czeka ich matematyka, a w czwartek język obcy. Próbne testy odbywają się w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Przeprowadzenie ich przez szkołę jest dobrowolne. Nasza reporterka Magda Wanowska sprawdziła, jak z egzaminem poradzili sobie uczniowie koszalińskiej szkoły sportowej czyli podstawówki nr 1. Relacja w materiale audio. Właściwe egzaminy odbędą się w kwietniu. Od ich wyników zależy do jakich szkół średnich dostanie się młodzież. Od 2022 roku uczniowie ósmych klas będą zdawali obowiązkowy czwarty egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu. MW

Próbne egzaminy ósmoklasisty