Zachodniopomorskie: dofinansowanie wyprawki szkolnej dla 129 tys. dzieci

2021-08-26 14:01
Tornister Pełen Uśmiechów
Autor: brak danych

W regionie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił do tej pory, w ramach programu "Dobry Start", łącznie niemal 39 mln złotych. Świadczenia otrzymali rodzice i opiekunowie przeszło 129 tys. dzieci.

W województwie zachodniopomorskim największą kwotę świadczeń wypłacił szczeciński ZUS – 25 mln zł, a trafiła ona do rodziców i opiekunów niemal 84 tys. dzieci. Koszaliński oddział ZUS przekazał dotychczas niemal 14 mln zł dla prawie 46 tys. uczniów. Od 1 lipca, czyli od uruchomienia naboru wniosków o świadczenie 300+, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli w naszym województwie 111 tys. wniosków (dotyczących 152 tys. uczniów), z których 103 tys. już rozpatrzono. Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny, aż do ukończenia przez nich 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. W tym roku szkolnym wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane tylko na rachunek bankowy. Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o 300+, muszą pamiętać o przygotowaniu dowodu osobistego, numeru PESEL dziecka, rachunku bankowym, na który zostanie wypłacone świadczenie, adresu e-mail i numeru telefonu, orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną oraz nazwie i adresie szkoły, do której dziecko chodzi. (AGu)

Karol Jagielski, rzecznik ZUS