60 mln zł na aktywizację bezrobotnych w Małopolsce

2017-04-06 12:23
Urząd pracy
Autor: regiopraca.pl Urząd pracy

Taką kwotę na aktywizację zwłaszcza młodych osób przeznaczy Województwo Małopolskie. Nie chodzi tu jednak o bezpośrednie wsparcie - zapewniają urzędnicy.

- W ramach tych konkursów instytucje, organizacje samorządowe, agencje zatrudnienia czy publiczne służby zatrudnienia mogą składać do nas wnioski na projekty, które mogą pomóc młodym Małopolonom w znalezieniu pracy. To może być propozycja szkoleń, staży zawodowych, pieniędzy na własną działalność gospodarczą czy bonu na zasiedlenie - tłumaczy Katarzyna Nyklewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Instytucje, które wezmą udział w konkursach muszą zagwarantować, że zaoferują zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące. Urzędnicy przewidują, że może z nich skorzystać około 2,5 tysiąca osób