Jak w Krakowie walczyć z hałasem?

2013-09-24 15:33

Urzędnicy będą walczyć z miejskim hałasem! W tym celu chcą wprowadzić na wielu nowych ulicach system tzw. "zielonej fali" oraz progi zwalniające.

Wszystko przez to, że najwięcej hałasu powodują właśnie samochody. Jednak najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem ma być cicha nawierzchnia. - To jest rozwiązanie, które na skutek odpowiedniego ukształtowania samej konstrukcji nawierzchni powoduje dodatkowy pozytywny efekt akustyczny - mówi Sebastian Biernacki, koordynator projektu. - Tu są dwa rodzaje tego typu nawierzchni, są to nawierzchnie porowate i nawierzchnie szczelne, i dobiera się je w zależności od prędkości przeznaczenia ulicy. Ten pomysł nie podoba się jednak radnym. Ich zdaniem jest zbyt kosztowny. - W Krakowie nawierzchnie wymienia się średnio co 12 lat. Jeżeli chcielibyśmy kłaść tę przeciwhałasową, to ta zmiana musiałaby następować co 4-5 lat. Poza tym dochodzi jeszcze utrzymanie tej nawierzchni, która w zimie musi być cały czas sucha! - mówi Andrzej Hawranek z Komisji Infrastruktury. Głosowanie nad Programem Ochrony Środowiska przed Hałasem ma się odbyć w październiku.