Powstała czarna księga nieruchomości krakowskich

2018-07-04 18:19
Czarna księga krakowskich nieruchomości
Autor: Materiały Magistratu Czarna księga krakowskich nieruchomości

W czarnej księdze znalazły się nieruchomości, które mogły być przejęte bezprawnie.

Na liście jest ponad trzysta trzydzieści terenów, które powinny należeć do miasta, ale nie da się ich już odzyskać. Głównie dlatego, że budynki stały się już przedmiotem obrotu na wolnym rynku, a obecni właściciele kupili je w dobrej wierze. W czarnej księdze są też opisane nieruchomości, które miasto i skarb państwa przegrały lub straciły na rzecz kościoła czy gminy żydowskiej - mówi Justyna Habrajska z biura przejmowania mienia rewindykacji urzędu miasta. - Przegraliśmy 45 postępowań. Skarb państwa utracił 235 hektarów działek i musiał wypłacić 5 milionów złotych. - przyznaje Habrajska. Szacuje się, że przez ostatnie kilkanaście lat władzom miasta udało się uregulować sytuację własnościową około pół tysiąca kamienic.

Posłuchaj materiału Dominiki Baraniec