Wielka Rewia na koniec wizyty ułanów

2013-09-23 10:50
www.ulani.pl
Autor: brak danych

Najpierw był trening, potem przemarsz przez Rynek Główny, a na koniec Wielka Rewia na Błoniach!

W niedzielę serca krakowian zdobyli kawalerzyści. Na Błoniach można było podziwiać popisy ułanów z pokazami musztry konnej czy koncertem orkiestry wojskowej. Rewia zwieńczyła dwutygodniowy pobyt ułanów na Błoniach. Można było tam oglądać pokazy wyszkolenia kawalerzystów oraz wystawy. Odbywały się także zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Posłuchaj