Akcje pomocy Ukrainie 19 sierpnia 2022 r.

2022-08-19 7:43
Akcje pomocy Ukrainie 19 sierpnia 2022 r.
Autor: Adam Kuźmicki/archiwum Akcje pomocy Ukrainie 19 sierpnia 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 19 sierpnia 2022 r.

Wieczorny różaniec

Do końca wakacji w dni powszednie po wieczornych Mszach św. o godz. 18.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela w Łodzi wystawiany jest Najświętszy Sakrament i odmawiany jest różaniec w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji. księża z kościoła przy ul. Jutrzenki proszą, żeby wierni, którzy nie mogą w tym czasie przyjść do świątyni, odmawiali różaniec we własnych domach.