Akcje pomocy Ukrainie 27 czerwca 2022 r.

2022-06-27 10:14
Akcje pomocy Ukrainie 27 czerwca 2022 r.
Autor: AK Akcje pomocy Ukrainie 27 czerwca 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 27 czerwca 2022 r.

O wolności

W kontekście wojny na Ukrainie prowadzona była niedzielna (26 czerwca) dyskusja "Odpowiedzialność za wolność". W auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w sobotę i niedzielę debatowali członkowie Klubów Tygodnika Powszechnego. Dyskusje pod wspólnym tytułem "Między wolnością a odpowiedzialnością" towarzyszyły 15-leciu klubów. Niedzielna rozmowa dotyczyła wyłącznie spraw Ukrainy. Paneliści mówili m. in. o swoim rozumieniu pojęcia wolności i pokoju, a także o możliwych formach pomocy Ukrainie i Ukraińcom: w skali globalnej czy krajowej, ale również na poziomie indywidualnych kontaktów międzyludzkich. W prowadzonej przez prof. Jarosława Płuciennika rozmowie uczestniczyli: Bogumiła Berdychowska-Szostakowska, Magdalena Macińska i diakon Wołodymir Mosorow.