Akcje pomocy Ukrainie 8 września 2022 r.

2022-09-08 11:35
Akcje pomocy Ukrainie 8 września 2022 r.
Autor: AK Akcje pomocy Ukrainie 8 września 2022 r.

Akcje pomocy Ukrainie 8 września 2022 r.

Pomoc trwa

O pomocy dla Ukrainy przypominają księża z sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Baczyńskiego na Teofilowie w Łodzi. Stałe akcje pomocowe prowadzone w parafii przez całe wakacje, kontynuowane są również we wrześniu. W kościele prowadzona jest modlitwa w intencji pokoju na Ukrainie. W kancelarii parafialnej lub zakrystii zbierane są dary rzeczowe dla przebywających w Łodzi gości z Ukrainy, natomiast parafialna Caritas do specjalnej puszki zbiera pieniądze na wsparcie wszelkich aktualnych działań pomocowych.