Caritas: zbiórka na wakacje dla najmłodszych i najstarszych

2022-05-25 13:53
Caritas: zbiórka na wakacje dla najmłodszych i najstarszych
Autor: Caritas Archidiecezji Łódzkiej Caritas: zbiórka na wakacje dla najmłodszych i najstarszych

Pieniądze na kolonie i letnie zajęcia w Łodzi zbiera w niedzielę, 29 maja Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Zbiórka do puszek prowadzona jest we wszystkich kościołach diecezji.

Z pieniędzy zebranych w niedzielę finansowane mają być nie tylko wakacje dla najmłodszych, ale także letnie zajęcia dla najstarszych łodzian - przypomina Tomasz Kopytowski z Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Datki chcemy przeznaczyć na dofinansowanie koloni letnich Caritas, aktywnego wypoczynku, który organizowany jest dla podopiecznych śwtelic środowiskowych Caritas oraz wakacyjnej integracji seniorów w domach dziennego pobytu, które Caritas prowadzi w Łodzi.

Letnie kolonie Caritas organizowane są w okolicach Biskupina. Poza niedzielną zbiórką do puszek wakacyjne działania Caritas można wesprzeć przez wpłaty na konto, albo przelewając pieniądze przez stronę internetową Caritas w zakładce "Zbiórka na Wakacyjną Akcję Caritas".