Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022: ostatnie nabożeństwo ekumeniczne w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

2022-02-01 12:10 Adam Kuźmicki
Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022: ostatnie nabożeństwo ekumeniczne w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
Autor: Adam Kuźmicki Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022: ostatnie nabożeństwo ekumeniczne w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

Formą podsumowania trwających ponad dwa tygodnie Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan było poniedziałkowe (31 stycznia 2022 r.) ekumeniczne nabożeństwo w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Pastor Marcin Undas ze zgierskiego ewangelicko-augsburskiego kościoła Opatrzności Bożej przypomniał w kazaniu, w jaki sposób możliwe było dojście do wspólnego ekumenicznego obrzędu mandatum, czyli wzajemnego obmycia nóg przez duchownych różnych Kościołów, wskazując ustalenia Soboru Watykańskiego II.

Dekret o ekumenizmie II Soboru Watykańskiego mówi: "Nie można wszakże uznać współudziału w świętych czynnościach za środek, który bez zastrzeżeń należałoby stosować dla przywrócenia jedności chrześcijan. O konkretnym sposobie postępowania, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności czasu, miejsca i osób niech roztropnie zdecyduje miejscowy biskup". I oto taka decyzja arcybiskupa Grzegorza Rysia zapadła po stronie Kościoła rzymskokatolickiego. A z drugiej strony znalazła pozytywny oddźwięk w Kościołach Polskiej Rady Ekumenicznej. tak pozostaje mi w myślach zdanie wypowiedziane przez abpa Grzegorza Rysia, że ekumenizm należy do ortodoksji Kościoła rzymskokatolickiego.

Ostatnie nabożeństwo ekumeniczne w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan nie kończy wspólnych inicjatyw Kościołów z Łodzi i regionu łódzkiego, co podkreślał ks. Semko Koroza z Kościoła ewangelicko-reformowanego i jednocześnie przewodniczący oddziału łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej.

To wszystko, co się dzieje w Dniach Modlitw o Jedność Chrześcijan, i nie tylko, bo u nas w regionie łódzkim to nie są tylko te zimowe nabożeństwa ekumeniczne; przecież mamy i Drogę Światła, i Drogę Krzyżową i wspólne pielgrzymki ekumeniczne i Ekumeniczną Szkołę Biblijną... itd, itd. Więc we wszystkich tych wydarzeniach to, co się dzieje, to jest najpiękniejsze świadectwo, o którym nie marzyłem przez wiele wiele lat, a które stało się moim udziałem, najpiękniejsze świadectwo jedności w miłości Bożej. My nie musimy być jednakowi, żeby być jednym w Jezusie Chrystusie. I dzięki waszej obecności tutaj dzisiaj ta jedność w jeszcze jednym miejscu i przy jeszcze jednej okazji stała się rzeczywistością.

Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan trwały od 16 do 31 stycznia. Poza nabożeństwami objęły także sympozjum naukowe, ekumeniczny koncert chórów, benefis jednego z "ojców łódzkiego ekumenizmu", ks. Adama Kleszczyńskiego. W tym samym czasie zorganizowano także spotkania w ramach Dni Judaizmu i Dni Islamu w Kościele katolickim. Najważniejszym punktem styczniowych modlitw był wspólny obrzęd mandatum w łódzkiej katedrze.