1 marca pierwsza Msza Św. w kościele pw. Św. Jana Kantego w Lublinie

2020-02-17 14:05
Parafia Jana Kantego w Lublinie
Autor: jankanty.lublin.pl Parafia Jana Kantego w Lublinie

Do zrobienia jeszcze sporo, wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Najważniejsze już jest, to wspólnota wiernych, ich zaangażowanie i modlitwa w powstawanie parafii. Za kilka dni pierwsza Msza Święta. W następną niedzielę odprawi ją arcybiskup Stanisław Budzik.

Patron parafii jest jednocześnie patronem naszej diecezji. Jak wylicza proboszcz parafii, ksiądz Bogdan Zagórski, w następnym tygodniu trzeba będzie zamontować wyposażenie, takie, jak balustrady na chórze, czy przygotować ławki, które są darem od innych parafii, podobnie, jak nagłośnienie, szaty czy naczynia liturgiczne. Działają już takie wspólnoty, jak róże różańcowe, domowy kościół i grupa charyzmatyczna. Nowy kościół powstaje przy ulicy Berylowej w Lublinie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem jakkanty.lublin.pl Materiał: Maciej Kurek

1 marca pierwsza Msza św. w kościele pw. św. Jana Kantego w Lublinie