55 lat Duszpasterstwa Rodzin w Polsce i archidiecezji lubelskiej

2020-11-14 14:21
Konferencja jubileuszowa - W Służbie Ewangelii Życia
Autor: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Lubelskiej Konferencja jubileuszowa - W Służbie Ewangelii Życia

Wejść w sztafetę ludzi, którzy życia i uwierzyć, że ta sprawa jest do wygrania. W sobotę w archikatedrze odbyło się sympozjom z okazji 55-ciolecia duszpasterstwa rodzin w Polsce i archidiecezji lubelskiej.

Zaczęło się od Mszy Świętej pod przewodnictwem bpa Adama Baba. Zwracając się do zgromadzonych mówił Nie chodzi o to, by pokonać przeciwnika i zmiażdżyć jego sumienie, ale je zdobyć dla Chrystusa. Podczas spotkania przywołano trzy postacie. Ojciec profesor Andrzej Derdziuk mówił o miejscu Ewangelii życia w posłannictwie św Jana Pawła II. Trzeba wplatać ewangelię w codzienne życie i przypominać, jak wiele kościół poprzez różne instytucje, by życie chronić. Profesor Jan Żaryn z kolei nawiązał do postaci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i tego, dlaczego jest on nazywany Prymasem Tysiąclecia. Mówił tu o okresie, w jakim żył Wyszyński i osobistych przeżyciach prymasa z czasu obchodów milenijnych. Ostatnią przypomnianą postacią była Teresa Strzembosz, działaczka katolicka, współtwórczyni ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i domów samotnej matki. Świadectwo siostry Jolanty Olech, która osobiście znała Teresę Strzembosz a nie mogła przybyć na konferencję z powodu kwarantanny, odczytała Halina Iwańczyk, diecezjalny doradca życia rodzinnego. Konferencja odbyła się pod patronatem Radia Plus Lublin.

Świadectwo siostry Jolanty Olech o Teresie Strzembosz