Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego zostaje zawieszona

2020-04-30 14:02
Kardynał Stefan Wyszyński
Autor: archidiecezjalubelska.pl

Nowy termin uroczystości beatyfikacyjnych zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii. Prymas Polski związany był mocno z Lubelszczyzną. Przypominamy historię życia i posługi księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie i regionie.

Komunikat w sprawie beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia wydał Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski: Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie bezpośrednie. Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi, uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości. Na pierwszym miejscu musi być troska o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych i działalności legatów papieskich. Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość nowego Błogosławionego, musimy umożliwić udział w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. Z tego względu, po ustaniu pandemii, zorganizujemy uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób godny i podniosły, a równocześnie skromny i uwzględniający przewidywane skutki pandemii. Zawieszony, a nie rozwiązany, pozostaje Komitet przygotowujący beatyfikację. Wzorowa współpraca z władzami państwa i Warszawy w przygotowaniu beatyfikacji będzie miała swoją kontynuację, za co już teraz dziękuję. † Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski Warszawa, 28 kwietnia 2020 roku Prymas Polski związany był też mocno z Lubelszczyzną. Ksiądz Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej przypomina historię życia i posługi księdza Stefana Wyszyńskiego w Lublinie i regionie. Posłuchaj dźwięku. zs

Mówi ksiądz Adam Jaszcz - rzecznik Archidiecezji Lubelskiej