Kazimierska parafia czeka na felietony, wiersze i prace plastyczne

2020-05-05 16:38 Zbigniew Sapiński
Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński
Autor: kazimierz-fara.pl

Do połowy maja trwają konkursy na autorskie przedstawienie postaci św. Jana Pawła II oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prace laureatów konkursu zostaną pokazane w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym.

Wielkimi krokami zbliżamy się do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikacji sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W związku z tym parafia Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym ogłosiła parafialne konkursy: a) Konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III. Temat: Jan Paweł II / Kardynał Wyszyński – umiłowany Syn polskiej ziemi. W pracy formatu A3 (lub A4) należy przedstawić jedną z wybranych postaci. Technika wykonania pracy dowolna. b) Konkurs plastyczny dla dzieci z klas IV-VI. Temat: Jan Paweł II i Kardynał Wyszyński – wielcy przyjaciele. Format pracy A3. Praca ma ukazać jedno z wydarzeń, w którym uczestniczyli obaj święci. Technika dowolna. c) Konkurs na felieton/wywiad pt. Jan Paweł II / Kardynał Wyszyński o którym mi opowiadano przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII. Konkurs polega na sporządzeniu felietonu lub wywiadu z osobą, która była świadkiem życia jednego ze świętych, spotkała go osobiście, uczestniczyła w sprawowanej liturgii, bądź osobiście odczuła wielkość ich życia lub nauczania itd. Chodzi o poszukiwanie osób, które mają osobiste wspomnienia związane z życiem i pracą duszpasterską obu świętych i spisanie w krótkiej pracy. Praca powinna zająć ok. 1 strony formatu A4 (czcionka Times lub Arial 12 pt) d) Konkurs literacki (bez kategorii wiekowej) na krótki wiersz, zawierający w sobie przesłanie nauczania Jana Pawła II lub Kardynała Wyszyńskiego. Wszystkie prace powinny wpłynąć bezpośrednio do parafii lub poprzez katechetów do 15 maja. Ze względów organizacyjnych i panujących trudności należy do nich dołączyć poniższą metryczkę. Prace literackie mogą zostać przesłane (wraz z zeskanowaną metryczką) na adres mailowy farakazimierz@gmail.com. Po rozstrzygnięciu planujemy przygotowanie okolicznościowej wystawy, a jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne, także mini koncertu z odczytem prac literackich. www.kazimierz-fara.pl zs

Mówi ksiądz Karol Mazurek z parafii Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym: