Kolejne dotacje dla jednostek OSP z województwa lubelskiego

2020-11-03 19:16
Prawie 400 tys. zł dotacji dla jednostek OSP z woj. lubelskiego
Autor: wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekaże prawie 400 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. lubelskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, odzieży ochronnej, butów oraz hełmów strażackich. Ze wsparcia skorzysta w sumie 19 jednostek OSP.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekaże prawie 400 tys. zł na wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. lubelskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, sprzętu przeciwpożarowego, odzieży ochronnej, butów oraz hełmów strażackich. Ze wsparcia skorzysta w sumie 19 jednostek OSP. Maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł. Zarząd WFOŚiGW w Lublinie zatwierdził listę podmiotów, do których trafią środki w ramach ogłoszonego w połowie września br. naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach drugiej części ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, która dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Blisko 400 tys. zł jakie dostaną druhowie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. To kolejne takie wsparcie w tym roku. W lipcu, na ten sam cel, fundusz przekazał dla ponad 50 jednostek OSP z Lubelskiego kwotę 1 mln zł. Wrześniowy nabór uzupełniający cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W sumie złożonych zostało 312 wniosków na kwotę ponad 6,5 mln zł, co wielokrotnie przekroczyło dostępną pulę środków. W związku z tym, że potrzeby strażaków-ochotników w zakresie doposażenia w specjalistyczny sprzęt są bardzo duże WFOŚiGW w Lublinie stara się o dodatkowe środki zewnętrzne, żeby wesprzeć jednostki OSP z woj. lubelskiego. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych, w części dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazuje środki. Jego cel to podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP poprzez doposażenie ich w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Lista jednostek OSP z dotacją WFOŚiGW 1. OSP w Kraśniku – 25 000 zł 2. OSP w Dziekanowie (gm. Hrubieszów) – 10 000 zł 3. OSP w Wólce Rokickiej (gm. Lubartów) – 25 000 zł 4. OSP w Uchaniach – 25 000 zł 5. OSP w Ludmiłówce (gm. Dzierzkowice) – 24 500 zł 6. OSP w Ratoszynie (gm. Chodel) – 16 111 zł 7. OSP w Liśniku Dużym (gm. Gościeradów) – 11 000 zł 8. OSP w Tereszpolu-Zaorendzie (gm. Tereszpol) – 24 750 zł 9. OSP w Głodnie (gm. Łaziska) – 18 889,92 zł 10. OSP w Suścu – 23 000 zł 11. OSP w Firleju – 25 000 zł 12. OSP w Olbięcinie (gm. Trzydnik Duży) – 23 000 zł 13. OSP w Łazach (gm. Łuków) – 18 120 zł 14. OSP w Ksawerówce (gm. Fajsławice) – 10 000 zł 15. OSP w Lipinach Dolnych (gm. Potok Wielki) – 25 000 zł 16. OSP w Moszenkach (gm. Jastków) – 25 000 zł 17. OSP w Jakubowicach Konińskich Kolonii (gm. Niemce) – 17 732 zł 18. OSP w Sawinie – 25 000 zł 19. OSP w Krasieninie (gm. Niemce) – 24 984 zł Razem: 397 086,92 zł www.wfos.lublin.pl zs