Lubelskie: 52 wolne etaty w Służbie Celno-Skarbowej

2021-06-14 11:36 Małgorzata Oroń
Rekrutacja funkcjonariuszy do KAS na Lubelszczyźnie
Autor: Krajowa Administracja Skarbowa

Rekrutację na 52 etaty w Służbie Celno-Skarbowej rozpoczęła Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. Poszukiwani są funkcjonariusze do pracy w kilku jednostkach w Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej i na granicy. Dokumenty można składać do 23 czerwca.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie jest jednostką nadrzędną, prowadzącą nadzór nad pracą urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. To właśnie tu prowadzone są rekrutacje na pracowników i funkcjonariuszy wszystkich urzędów. Obecnie poszukiwani są kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wolnych jest 15 etatów do Oddziału Celnego Drogowego w Dorohusku, 12 etatów do Oddziału Celnego Pocztowego w Lublinie, 7 etatów do Oddziału Celnego w Zamościu i po 9 etatów do Referatów Realizacji w Lublinie i Białej Podlaskiej - mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Rekrutacja składa się z kilku etapów. Do 23 czerwca należy złożyć kwestionariusz osobowy oraz niezbędne dokumenty w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (ul. Szeligowskiego 24). Można zrobić to osobiście lub listownie. Następnie kandydaci wezmą udział w teście wiedzy, teście sprawnościowym, psychologicznym i kompetencyjnym. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Cały proces potrwa około 3 miesięcy, a zwycięzcy mogą rozpocząć służbę miesiąc później. Funkcjonariuszem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku. Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B. - dodaje M. Deruś. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw. Pełna treść ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Lublinie w zakładce Nabór. Oprac. Małgorzata Oroń

Michał Deruś, Etapy rekrutacji w KAS