Lubelskie: Będą zmiany w programie "Czyste Powietrze"

2021-06-22 18:44 Zbigniew Sapiński
Program Czyste Powietrze - plakat
Autor: wfos.lublin.pl

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" obowiązywać zaczną już od 1 lipca tego roku. Wśród nowości jest koniec dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zmian jest więcej.

Nowości w programie Czyste Powietrze. Od 2022 r. koniec dotacji na piece węglowe. Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 roku. Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla) – te czynniki zdeterminowały zapowiadane już wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie Czyste Powietrze. Znamy datę ich wprowadzenia, będzie to 1 lipca 2021 roku Koniec dotacji na piece węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 r. złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed 1 lipca 2021 r.). Wyższe progi dochodowe Kolejna nowość w Czystym Powietrzu, to podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym Powietrzu, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł. Od 1 lipca 2021 r. dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę. Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czyste Powietrze, począwszy od 1 lipca 2021 roku możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów). www.wfos.lublin.pl zsa

Mówi Marek Wieczerzak - rzecznik Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie