Lubelskie - wysokie stany wód, alert IMGW

2021-03-04 15:19 Anna Opasiak
Lubelskie - wysokie stany wód, alert IMGW
Autor: fot. rzeka Bug

Zagrożenie powodzią nadal realne. IMGW wydał nowe ostrzeżenie dla Lubelszczyzny.

Podwyższone stany wód występują na Bugu, Wieprzu, Krznie i w zlewni Huczwy. Na Lubelszczyźnie zagrożenie powodzią nadal realne. IMGW wydał ostrzeżenia. Na szczęście nie zagrażają mieszkańcom. Jak mówi wojewoda lubelski, Lech Sprawka - na tych terenach występują naturalne poldery, co więcej - jest to obszar bez zabudowy mieszkalnej. Dlatego przy powodziach zalewane są łąki i pola, ale nie obejścia. Podwyższony poziom rzek w regionie wynika ze spływu wód roztopowych. Aktualnie stan alarmowy przekracza rzeka Krzna w Malowej Górze, z kolei Bug, Wieprz i Huczwa przekraczają stany ostrzegawcze. Materiał: Anna Opasiak

Lech Sprawka - wojewoda lubelski