Lublin: 250 mieszkańców korzysta z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej

2020-11-05 15:44
Pomoc asystenta dla osób niepełnosprawnych
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

Osoby z niepełnosprawnością będące mieszkańcami Lublina od 8 lat korzystają z usług asystenckich, które mają na celu poprawę jakości funkcjonowania w życiu społecznym i wspieranie w codziennych czynnościach. W bieżącym roku, tą formą pomocy Miasto Lublin objęło jeszcze większą grupę potrzebujących.

Epidemia koronawirusa jest wyzwaniem dla wszystkich i w każdym obszarze życia społecznego. W tej kryzysowej sytuacji z jeszcze większym zaangażowaniem Miasto Lublin stara się wyjść naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych mieszkańców. Stale rozwijamy działania wspierające aktywność i samodzielność mieszkańców z niepełnosprawnościami stosownie do zapotrzebowania. Wiele usług, które były świadczone dotychczas w standardowy sposób, musi przyjąć inne formy, dostosowane do zasad izolacji i potrzeb. W tym roku obejmują one tą formą wsparcia 250 osób - mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza. Pozyskanie przez Miasto Lublin znaczących środków z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020, oprócz finansowania tego zadania ze środków własnych, pozwoliło na świadczenie usług asystenckich większej niż dotąd liczbie potrzebujących. Program, podobnie jak realizowane od wielu lat w Lublinie usługi, ma za zadanie wspierać osoby niepełnosprawne w różnych codziennych czynnościach, takich jak wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.); wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianie spraw urzędowych; nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.) - wylicza I. Boguta. Z uwagi na to, że sytuacja epidemiologiczna uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie części z tych czynności, realizatorzy usług, w ścisłej współpracy z ich odbiorcami, elastycznie podchodzą do świadczonych obowiązków i zabezpieczają najważniejsze potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dbając jednocześnie o ich bezpieczeństwo i zdrowie. W roku 2020 usługa asystenta osoby niepełnosprawnej na zlecenie Miasta Lublin realizowana jest przez cztery podmioty: Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubelski, Stowarzyszenie Synergia, Fundacja Szlachetne Zdrowie. Oprac. Małgorzata Oroń

Izolda Boguta, Program miejski Asystent osoby niepełnosprawnej