Lublin dla dzieci uchodźców z Kurdystanu - akcja "Przywrócić Marzenia"

2021-03-08 10:09 Anna Opasiak
 Lublin dla dzieci uchodźców z Kurdystanu - trwa akcja Przywrócić Marzenia
Autor: zdj. organizatora

Trwa akcja "Przywrócić Marzenia". Można się włączyć. Pomoc idzie dla dzieci uchodźców z Kurdystanu.

To może być forma wielkopostnej jałmużny. Lubelskie Stowarzyszenie Solidarności Globalnej "adoptuje" dzieci z irackiego Kurdystanu. Do finansowego wsparcia zaprasza też innych. Stypendia trafiają do najmłodszych mieszkańców obozów uchodźczych. Jak mówi inicjator pomocy, ks. Mieczysław Puzewicz, który odwiedził uchodźców w irackim Kurdystanie - są to dzieci, których rodzice zginęli z rąk Państwa Islamskiego. Pieniądze idą na ich utrzymanie, leczenie i edukację. Miesięczne stypendium wynosi 200 zł. Może je ufundować jedna osoba albo grupa osób. Ma to być stała pomoc, dlatego deklaracja wsparcia jest wymagana na minimum rok. W rozdysponowaniu środków na miejscu pomaga lubelskiemu stowarzyszeniu kurdyjska Fundacja Barzaniego. Wskutek działań bojowników Państwa Islamskiego do irackiego Kurdystanu trafiło milion uchodźców, wśród nich jest około 30 tysięcy dzieci. Materiał: Anna Opasiak

Ks. Mieczysław Puzewicz