LUBLIN: Dzisiaj mija termin potwierdzenia rekrutacji w klasach I szkół podstawowych

2020-05-07 12:41 Małgorzata Oroń
Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej dobiega końca
Autor: Urząd Miasta Lublin

Dzisiaj (7 maja) mija termin dla kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Lublinie. Do dzisiaj rodzice lub prawni opiekunowie mają czas, aby potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole, do której zakwalifikowało się dziecko.

Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka została przesłana rodzicom na adres e-mail podany we wniosku. Informacja jest także widoczna w systemie, po zalogowaniu na konto kandydata. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki, rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki: • jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk potwierdź wolę, • jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną deklarację potwierdzenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły, do której zakwalifikowało się dziecko. Wzór deklaracji oraz adresy e-mail szkół znajdują się w zakładce pliki do pobrania w systemie rekrutacji. Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na dysku komputera, uzupełnić, podpisać, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji lub wypełnić podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać na adres e-mail jednostki kwalifikacji - mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole. Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki. Autor: Małgorzata Oroń

Monika Głazk, Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Lublinie