Lublin można oglądać w 3D

2020-06-16 18:19
Lublin 3D
Autor: lublin.eu

Kompleksowy model przestrzennego miasta powstawał przez pół roku i ma służyć miejskim planistom oraz mieszkańcom podczas konsultacji społecznych. Trójwymiarowy projekt udostępnia wizualizacje obiektów, ukształtowanie terenu czy warstw zieleni. Model Lublina w 3D został też nagrodzony w konkursie Smart City.

Lublin otrzymał prestiżową nagrodę Smart City Award za wdrożenie kompleksowego modelu przestrzennego miasta. Nagroda została przyznana w kategorii Smart City w mieście od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców. - Trójwymiarowy model, który powstał na potrzeby Lublina, jest kolejnym etapem budowania inteligentnego miasta i może być wykorzystany zarówno w działaniach partycypacyjnych, jak i rozwojowych. Od lat pracujemy nad tym, by Lublin był miastem inteligentnym, przez to bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów. Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że to krok w dobrym kierunku - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Konkurs Smart City wyróżnia osobowości i projekty z sektora biznesowego i administracji lokalnej, które służą budowie inteligentnych miast w Polsce, a tym samym przyczyniają się do wzrostu ich konkurencyjności. Zgodnie z uzasadnieniem organizatorów Smart City Forum Lublin otrzymał nagrodę za: "zwiększanie dostępności oraz transparentności narzędzi cyfrowych co jest wyrazem realizowania rzeczywistej strategii rozwoju miasta zgodnie z paradygmatem Human Smart Cities". Lublin został wyróżniony za wdrożenie kompleksowego modelu zabudowy 3D Lublina w międzynarodowym standardzie (technologia cityGML) wykorzystywanym m.in. w Berlinie czy Helsinkach. Udostępnia trójwymiarowe wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, warstw zieleni i zjawisk przestrzennych. Pozwala także na tworzenie wieloaspektowych analiz 3D wraz z opracowaniami tematycznymi. Portal jest wykonany w technologii umożliwiającej automatyczne dostosowanie widoku do rodzaju przeglądarki internetowej i typu urządzenia (komputer, tablet,telefon). Model 3D Lublina jest wykorzystywany w procesach inwestycyjnych oraz podczas konsultacji społecznych razem ze stosowanymi obecnie narzędziami mapowymi 2D. Dzięki temu proces projektowania nowej zabudowy będzie bardziej transparentny, a podmioty w niego zaangażowane uzyskają wiedzę na temat potencjalnego wpływu nowych budynków na bliższe i dalsze sąsiedztwo. Model dostępny jest pod adresem: www.lublin3d.lublin.eu. zs

Mówi Robert Żyśko z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin