Lublin: Program Wspierania Inicjatyw Akademickich

2021-03-29 16:27 Małgorzata Oroń
Program Wspierania Inicjatyw Akademickich - I edycja w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin/materiały prasowe

Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą dostać wszystkie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto. W skład inicjatyw akademickich, odbywających się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, zaliczyć można: organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym/lokalnym; organizację konkursów naukowych; realizację studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych; organizację festiwali naukowych; organizację koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych; organizację przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów artystycznych; organizację tematycznego oprowadzania po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studentów i naukowców w języku angielskim i polskim; organizację kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni; organizację imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną – wylicza Izolda Boguta z lubelskiego ratusza. Projekt przewiduje organizację dwóch edycji Konkursu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od jednej pilotażowej edycji w 2021 r. Dokumenty aplikacyjne do Konkursu na akademickie inicjatywy naukowe lub kulturalne: • przypadające w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia należy złożyć w terminie do końca października roku poprzedzającego; • przypadające w okresie od 1 września do 10 grudnia danego roku należy złożyć w terminie do końca czerwca roku bieżącego. Nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje na stronie www.lublin.eu/student Oprac. Małgorzata Oroń

Izolda Boguta, I edycja Programu Wspierania Inicjatyw Akademickich