Lublin: Seniorzy mogą liczyć na pomoc władz miasta

2020-11-09 15:18
Seniorze zostań w domu
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

Miasto Lublin oferuje różne formy pomocy dla mieszkańców, którzy z uwagi na wiek, występujące schorzenia czy niepełnosprawności, powinni zostać w domu.

Cały czas realizowany jest Program SOS dla Seniora, czyli projekt zapewniający osobom starszym poczucie bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, poprzez usługi teleopieki i tzw. opaski życia. Pracownicy Centrum Teleopieki, które obsługuje program, odbierają alarmy z opaski, nawiązują i utrzymują kontakt z uczestnikiem po odebraniu alarmu do momentu przybycia pomocy. Osoby wymagające pomocy m.in. w postaci realizacji niezbędnych zakupów mogą zgłaszać potrzebę pomocy na miejski telefon dyżurny - 882 431 094 oraz ogólnopolską infolinię Korpusu Wsparcia Seniorów tel. 22 505 11 11. Aby jak najlepiej pomóc seniorom z naszego miasta wyszliśmy z ofertą usług dostosowaną do sytuacji epidemicznej, a obejmującą wsparcie w codziennych czynnościach takich jak dostarczenie niezbędnych zakupów, czy dowóz posiłków. Nie zapomnieliśmy także o niezmiernie istotnej pomocy psychologicznej - mówi Izolda Boguta z lubelskiego ratusza. Seniorzy wymagający wsparcia psychologicznego mogą kontaktować się z specjalistami pod następującymi numerami telefonów: • 733 588 900 – całodobowy dyżur psychologiczny (Telefon Zaufania), • 733 588 600 – dyżur psychologiczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 19.00 • 81 46 66 999 – usługa Tele 60+ dedykowana wyłącznie Seniorom, dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 – 20.00. Miasto powołało koordynatora ds. wsparcia i pomocy dla osób starszych, którego zadaniem jest stały kontakt ze środowiskiem lubelskich seniorów, reagowanie na ich najistotniejsze potrzeby i koordynacja działań w zakresie organizowania adekwatnej pomocy. Funkcję tą pełni Sławomir Skowronek, Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych UML - mówi I. Boguta. Kontakt z nim jest możliwy pod nr tel. 661 555 104, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 16.00. Pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w kontakcie ze swoimi podopiecznymi, najczęściej w formie rozmowy telefonicznej, gdyż taka forma kontaktu dla osób starszych jest najcenniejsza. Kadra Zespołu wydaje i dostarcza cykliczną gazetkę dla swoich podopiecznych, w której prezentuje m.in. lokalne aktualności, porady, czy zestawy ćwiczeń. W ostatnim numerze dołączone zostały również maseczki wielokrotnego użytku, które pracownicy Zespołu Ośrodka Wsparcia uszyli dla uczestników - dodaje I. Boguta. Kadra Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie jest dostępna dla swych podopiecznych pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 81 466 55 62 oraz 81 466 55 63, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15. Oprac. Małgorzata Oroń

Izolda Boguta, Miasto Lublin wspiera seniorów w czasie epidemii