Miasto Lublin podpisało umowę na rozbudowę ulicy Krochmalnej

2021-02-10 13:23 Zbigniew Sapiński
Rozbudowa ulicy Krochmalnej w Lublinie
Autor: lublin.eu

Szykują się zmiany na ulicy Krochmalnej w Lublinie. Miasto podpisało umowę ze spółką Strabag na remont jezdni oraz przebudowę drogi. ​Roboty obejmą też budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz przebudowę oświetlenia i trakcji trolejbusowej.​ Koszt inwestycji to prawie 21 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2022 roku.

Miasto Lublin podpisało umowę na kolejne zadanie w ramach projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF - rozbudowę ul. Krochmalnej. Umowę o wartości ponad 20,7 mln zł zrealizuje spółka Strabag. – Podpisana umowa kończy etap postępowań przetargowych z zakresu infrastruktury drogowej dla całego projektu, czyli budowy nowoczesnego Dworca Metropolitalnego wraz z modernizacją pobliskich ulic. Rozbudowa ul. Krochmalnej wkracza w etap wykonawczy. Poza przebudową samej ulicy inwestycja obejmuje również powstanie miejsc postojowych dla busów i autobusów – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. Umowa dotyczy rozbudowy ulicy Krochmalnej, gdzie wymieniona zostanie warstwa ścieralna jezdni oraz powstaną nowe krawężniki. Jezdnia zachowa swoją obecną 13-metrową szerokość. Po obu stronach ulicy, w miejscu gdzie pozwala na to szerokość pasa drogowego, pas zieleni oddzieli chodniki od jezdni tak, aby istniejące słupy trakcyjne nie kolidowały z chodnikiem. Po północnej stronie ul. Krochmalnej zaprojektowano przebudowę istniejącej zatoki autobusowej. Jej parametry zostaną dostosowane do obowiązujących warunków technicznych, a nawierzchnia powstanie z betonu cementowego. W północno-zachodniej części skrzyżowania z ul. Cukrowniczą zmieni się geometria ścieżki rowerowej w celu upłynnienia ruchu rowerowego oraz zwiększenia szerokości chodnika. Ścieżki rowerowe będą miały nawierzchnię bitumiczną. Po południowej stronie ul. Krochmalnej zaprojektowano dwie nowe drogi wraz z miejscami postojowymi. Obydwie jezdnie zostały zaprojektowane jako bitumiczne, jednojezdniowe, jednokierunkowe o szerokości 7 m. Wzdłuż nowych ulic przewidziano ponad 120 miejsc postojowych dla busów i autobusów. Roboty drogowe związane z rozbudową ulicy Krochmalnej oraz powstaniem nowych dróg obejmą także m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego i trakcji trolejbusowej. Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2022 roku. www.lublin.eu z.s

Rozbudowa ulicy Krochmalnej w Lublinie