Pomocnik rolnika w województwie lubelskim

2020-06-19 18:08
Dyniowe pole
Autor: Adam Filipiuk/lubelskie.pl

Sadownicy i plantatorzy od dwóch lat mogą w swoich gospodarstwach korzystać z pomocy osób, które chcą pracować przy zbiorach w ramach legalnej umowy do 180 dni w roku. Bardzo często z tej formy zatrudnienia korzystają pracownicy zza wschodniej granicy.

Zgłoszenie przez rolnika pomocnika do ubezpieczeń w KRUS jest obowiązkowe. Nie zgłoszenie pomocnika do ubezpieczeń w KRUS pozbawi go prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnika, a także prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie wykonywania pomocy przy zbiorach. Pomocnikiem rolnika jest pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. • posiadająca obywatelstwo polskie, • uprawniona do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pomocnikiem rolnika może być też osoba będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika, domownikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne/wykonującym stałą pracę w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegająca równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników, bez względu na zakres tego ubezpieczenia, a także osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym w ZUS, bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty lub do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zasady postępowania z pomocnikami rolnika który przyjechał do Polski: - służba graniczna rejestruje wjazd pomocnika i przekazuje sanepidowi. - rolnik ma w ciągu 24 godzin dostarczyć (dowieść) pomocnika do własnego gospodarstwa. - pomocnik ma obowiązek przejścia 14 dniowej kwarantanny w gospodarstwie rolnika. Może w tym okresie pracować w gospodarstwie. - rolnik ma obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić pomocnika do ubezpieczenia w KRUS. -w 7 dobie od przyjazdu powinien być wykonany test w kierunku SARS-CoV-2. - badania są bezpłatne finansowane przez budżet państwa pod warunkiem że został pomocnik zgłoszony do ubezpieczenia (czyli najlepiej zgłosić do ubezpieczenia pomocnika w pierwszych 6 dniach pobytu). - KRUS na bieżąco przekazuje listy osób (pomocników) zgłaszanych do ubezpieczenia do stacji sanepidu w celu weryfikacji prawa do bezpłatnego badania. Wszystkie procedury opisane i przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa otrzymują rolnicy na informacji w placówkach KRUS. Dodam jeszcze że w przypadku zgłoszenia dużej liczby pomocników istnieją możliwości pobrania wymazów na miejscu w gospodarstwie przez Wojska Obrony Terytorialnej. zs

Mówi Grzegorz Niećko z lubelskiego oddziału KRUS