Zaświadczenie o prawie do głosowania – terminyZaświadczenie o prawie do głosowania – terminy

2020-06-15 19:25
Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich
Autor: Urząd Miasta Lublin/Materiały Prasowe

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zaplanowane na 28 czerwca. Każdy wyborca obecnie może zdecydować czy chce głosować w sposób tradycyjny czy korespondencyjnie. Oprócz tego każdy wyborca może dopisać się do spisu wyborców w innym miejscu niż miejsce stałego zamieszkania,a także uzyskać specjalne zaświadczenie o prawie do głosowania.

Kalendarz wyborczy obliguje obywateli Polski, którzy są pełnoletni do przestrzegania konkretnych terminów, które dotyczą procedur, który mają umożliwić wyborcom oddanie głosu w nadchodzących wyborach prezydenckich. Lublinianie zainteresowani zagłosowaniem poza miejscem stałego pobytu, mogą na swój pisemny wniosek uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów - wyjaśnia Joanna Stryczewska z Biura Prasowego Urzędu Miasta Lublin. Wniosek można złożyć do Urzędu Miasta Lublin w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej do 26 czerwca. Osoby zainteresowane wydaniem zaświadczenia o prawie do głosowanie tylko dla II tury wyborów mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę - dodaje J. Stryczewska. W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Co ważne - w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania - mówi J. Stryczewska. Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 224, 225 i 226 ul. Spokojna 2 w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30. Autor: Małgorzata Oroń

Joanna Stryczewska, Zaświadczenie o prawie do głosowania - dla kogo, terminy