Inauguracja na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie

2013-09-27 15:36
rpol
Autor: brak danych

Nowy rok akademicki na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie na pierwszym roku rozpoczęło 150 studentów.

Inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Teologii w Olsztynie rozpoczęła się Mszą świętą pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, Ks. prof. Piotra Duksy. Homilie wygłosił Ks. prof. Stefan Ewertowski, który zwrócił uwagę, że modlitwa i nauka powinny iść ze sobą w parze. Dzięki czemu człowiek odkrywa sens swego istnienia i człowieczeństwa. Po liturgii druga część uroczystości odbyła się w auli wydziału. Podczas spotkania studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i odebrali indeksy. Łącznie na wszystkich kierunkach na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (teologia, nauki o rodzinie, prawo kanoniczne) studiuje 716 osób.